Digitalizujeme školu – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Naše škola se zapojila do relizace komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.