Konopnická ve Strážnici

Program: Podpora kultury
Záměr projektu: Vystoupení žáků na mezinárodním festivalu ve Strážnici
Splněno: Ušití nových krojů