Přátelství bez hranic

Program: Podpora práce s dětmi a mládeží
Záměr projektu: Setkání partnerských škol na Třístoličníku
Splněno: Setkání s žáky z partnerské školy na Třístoličníku, společné aktivity

Exkurze na Třístoličník s partnerskou školou z Neureichenaou

Ve čtvrtek 24. října vyrazili žáci šestých ročníků naší školy na zkušenou k našim západním sousedům. V bavorském Neureichenau jsme do autobusu přibrali páťáky s učitelkou Julií Seibold a naším společným cílem byl vrchol Třístoličníku.
První oťukávání začalo již v autobuse – naši žáci si totiž šikovně sedli každý sám, takže jejich němečtí souputníci museli chtě-nechtě přisednout. I přes počáteční ostych a nervozitu komunikační bariéra padla. Pomohla němčina, angličtina, někdy i čeština, ruce, nohy a namalované obrázky.
Po společném výstupu žáci v autobusových dvojicích vyplňovali pracovní list, řešili malý česko-německý kvíz a někteří i sehráli minidivadélko o setkání Tří králů na Třístoličníku. Při zpáteční cestě probíhalo čilé vyměňování kontaktů a jistě dojde k navázání nových přátelství. Velké poděkování patří všem a zejména paní učitelce Andraschkové a její mravenčí administrativní práci!