Projekt ve spolupráci s MAS Šumavsko – Vzděláváme společně

Tento vzdělávací program vzniká spoluprací prachatických učitelů ze ZŠ Prachatice Vodňanská a pracovníků knihovny. Program je rozdělen do osmi tematických bloků a dvou exkurzí, v nichž se žáci 3. ročníků seznamují s tím, jak jsou v konkrétních literárních dílech popsány jižní Čechy.
Děti se zábavnou formou seznamují s městy, hrady, řekami, pohořími, lidovými zvyky atd. ze šumavského regionu. Rozšiřují si poznatky jak ve třídě, tak v netradičním prostředí knihovny. Součástí výukového programu jsou i dvě exkurze na Javorník a do nakladatelství Baobab v Táboře. Z celého programu by měl vzniknout metodický materiál volně přístupný pro další zájemce. Projekt by měl být dvakrát ověřen, aby mohla vzniknout finální verze metodického materiálu.
První ověřování nemohlo být z důvodu mimořádné situace dokončeno, děti se nedostaly na exkurzi do nakladatelství v Táboře. Metodický materiál prošel už i grafickou úpravou, pouze závěrečná exkurze nemohla být dokončena.
Ani druhé ověřování neprobíhá podle plánu. Ověřeny byly zatím pouze tři první tematické bloky.

Mgr. Dagmar Staňková, Mgr. Dagmar Hudeck