Projekt Vodňanka

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3436 

Souhrnné informace o projektu:

Číslo operačního programu:CZ.1.07
Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo priority osy:21
Název prioritní osy:Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory:7.1.4.
Název oblasti podpory:Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky v přírodovědné oblasti bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin a podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga a zavedením programů primární prevence.

Období realizace: 1. 2. 2012 – 31. 7. 2014
Rozpočet projektu: 2 134 532,- Kč


Projektový záměr

Realizační tým projektu:

Hlavní manažer projektu – Mgr. Alena Nachlingerová, ředitelka školy
Věcný manažer (pro DVPP, inkluzi a individualizaci) – Mgr. Jitka Panglová
Věcný manažer ( pro ICT, publicitu, Benefit, MZ, DUMy) – Mgr. Petr Kaiml
Finanční manažer – Libuše Nováková
Účetní projektu – Hana Sarauerová
Metodik prevence (zajišťování preventivních programů) – Mgr. Šárka Grabmüllerová
Asistenti pedagoga – Mgr. Pavla Matoušková, Ivo Mikyska, Dis.
Učitelé (tvorba DUMů)