Rekonstrukce centra zájmového vzdělávání

Rekonstrukce centra zájmového vzdělávání reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007939

Hlavním cílem předkládaného projektu je modernizace a rozšíření zázemí pro zájmové vzdělávání zejména v oblasti odborné jazykové přípravy a znalosti práce s digitální a výpočetní technikou. Cíle bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu školy.

Specifické cíle projektu:

  1. Zlepšení podmínek pro zájmové vzdělávání pro žáky a pedagogické pracovníky a to rekonstrukcí budovy školy a vytvořením nové učebny.
  2. Zlepšení bezbariérového přístupu prostor školy a tím realizovat proinkluzivní opatření.
  3. Zvýšení kvality zájmového vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků a v práci s digitálním technologiemi.
  4. Zvýšení budoucí uplatnitelnosti žáků na pracovním trhu a zvýšení jejich kompetencí pro navazující studium na středním stupni vzdělávání.
  5. Zpřístupnění zájmového vzdělávání i žákům ostatních škol z města Prachatice.