Vzděláváme společně

Projekt podpořený v rámci Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP s názvem „Vzděláváme společně“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202) je realizován ve spolupráci s prachatickými základními školami, mateřskou školou a Městskou knihovnou Prachatice.

Projekt řeší problematiku podpory a rozvoje klíčových kompetencí cílových skupin – žáků ZŠ včetně žáků se SVP a dětí v MŠ, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím propojování formálního a neformálního vzdělávání, společnou tvorbou a ověřováním 5 nových vzdělávacích programů, podpořit rozvoj klíčových kompetencí jednotlivců z těchto cílových skupin a prohloubit a upevnit dlouhodobou spolupráci mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání na Prachaticku.

Předpokládaný harmonogram projektu:    6/2018 – 5/2021
Předpokládaný rozpočet projektu:              8 549 875,75 Kč
Nositel záměru:                                               MAS Šumavsko, z. s.

Stručný popis projektu
Seznámení s životem v jižních Čechách a jeho obrazem v literatuře. Podpora dětského čtenářství, rozšíření znalostí o literatuře, seznámení s knihovnou. Během putování po Jihočeském kraji se děti seznámí zábavnou formou s místy, o kterých se mohou dočíst v regionální literatuře, seznámí se s tradicemi, historií a kulturou.

Více se o projektu v reportáži MAS Šumavsko. Navštívíme Malenice, kde MAS Šumavsko sídlí, a Prachatice. Konkrétně MŠ Skalka, ZŠ Zlatá stezka 387 a Městskou knihovnu Prachatice.

Odkaz na reportáž:
Videospot – MAS Šumavsko