Zájmová činnost – kapela, pěvecký sbor

Program: Podpora práce s dětmi a mládeží
Záměr projektu: Podpora zájmových kroužků – školní kapely a pěveckého sboru
Splněno: Zakoupení ozvučovací aparatury