Žili jsme v jednom státě – Československu

Učitelé ze Slovenska jednali na Vodňance – 18. 10. 2019

V listopadu 2019 se na naší škole uskutečnila pracovní schůzka s učiteli z partnerské školy v Dobré Nivě. Na této schůzce se učitelé dohodli na termínech vzájemných návštěv žáků a na dalších podrobnostech týkajících se projektu Erasmus + s názvem „Žili jsme v jednom státě- Československu“. Společný projekt bude probíhat v období dvou let, během nichž se uskuteční celkem čtyři vzájemné návštěvy. V letošním školním roce se první návštěva uskuteční 16. 2. – 21. 2. 2019 na naší škole a druhá 11. 5. – 16 .5. 2020 na škole slovenské. Žáci budou společně zpracovávat témata týkající se vzájemné historie, kultury, sportu a tradic. Během vzájemné spolupráce navážou určitě i nová přátelství.

Čtyřdenní exkurze žáků na Slovensku – květen 2019

Naše spřátelená škola v Dobré Nivě leží okolo 500km od Prachatic, a tak jsme skoro celý první den strávili v autobuse. Když jsme dorazili do Zvolena, což je blízké mestecko, v němž jsme ubytováni, přivítali nás zástupci dobronivské školy a odvedli nás k našemu ubytování. Zde jsme povečeřeli a hned poté jsme si ve společenské místnosti pustili hokej a pořádně fandili. Po vyhraném zápase jsme se umyli a šli spát.
Druhý den našeho zajedu byl opravdu pestrý. Slovenští kamarádi si pro nás připravili krásný program, který začal vědomostní soutěží, v níž se naši žáci snažili porazit dobronivské spolužáky v československém kvízu. Hned po něm jsme se šli podívat na vystoupení dětských folklorních souborů, které se nám také moc líbily.
V rámci budování nových přátelství pokračoval náš program sportovními zápasy, v nichž chlapci hráli fotbal a děvčata přehazovanou a volejbal. Náš den jsme završili návštěvou pana starosty a místní chráněné krajinné oblasti Gavúrky.
Od pana starosty jsme dostali krásná trička, která si odvezeme domů jako parádní památku na tento skvělý výlet. A aby náš program byl ještě o něco zajímavější, vyrážíme v podvečer do centra města Zvolena, kde se konají slavnosti města. Hned po návratu z města zalezeme do postelí a budeme se těšit na další den.

Návštěva kolegů z partnerské školy ze Slovenska – 21. 9. 2018

V předposledním zářijovém týdnu navštívili naši školu slovenští kolegové z partnerské školy v Dobré Nivě. Během návštěvy se učitelé seznámili se zaměstnanci školy, se životem na „Vodňance“, s městem Prachatice a jeho blízkým okolím. Hlavní náplní návštěvy však bylo domluvit se na vzájemné spolupráci obou škol a naplánovat další společné aktivity. Žáci i učitelé se tak mohou těšit na zážitky, které je čekají již na konci letošního školního roku.