Školní vzdělávací program

ŠVP ZV, Č.j. 26736/2005-22-2 (využívá 1.- 9. ročník)
vydán dne 30.8.2005

Oficiální název: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název:
Škola pro každého – škola pro všechny

Předkladatel:
Základní škola Prachatice, Vodňanská 287, 383 01 Prachatice
Ředitelka školy: 
Mgr. Bc. Sandanyová Petra
telefon: 388 302 021
fax: 
388 302 020
e-mail: sandanyova@vodnanka.cz
www.vodnanka.cz
IČ: 70932158
IZO: 107 722 101 REDIZZO: 600062961

Koordinátor SVP ZV: Mgr. Jitka Panglová

Zřizovatel: Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Starosta: Ing. Martin Malý
telefon: 388 317 297
e -mail: starosta@mupt.cz

Platnost dokumentu od 1. 9. 2021