2. A

Třídní učitelka:
Mgr. Alena Bísková

Projektový den mimo školu - ZOO Ohrada - 25. 6. 2021

Podařilo se domluvit termín pro projektový den mimo školu na téma „Skrytý život lesa“. Vše mají žáci zdarma, hrazené je ze šablon. Děti se podívaly do vzdělávacího centra v ZOO, kde si program velmi užily. Po krátké svačince pokračovalo dopoledne prohlídkou ZOO. Nechybělo ani krátké sportování na hřišti, i pomazlení s kozičkami v jejich výběhu, kam smí návštěvníci. Návrat byl na oběd ve třináct hodin, pak už děti odcházely do školní družiny nebo domů.