Hodina chemie – denaturace bílkovin

O tom, že jsou bílkoviny velmi citlivé organické sloučeniny, se při laboratorní práci přesvědčili žáci devátých ročníků. Kyselina, hydroxid síran měďnatý a zahřátí udělali z předem připraveného koloidního roztoku bílkovin znehodnocený vzorek. Velmi zajímavé bylo pro všechny zahřátí albuminu s hydroxidem, kdy se ze vzorku uvolnil amoniak – čpavek, což byl všemi přítomnými velmi oceňováno.