Děti a jejich němý sluha

I když cena materiálu v poslední době vylétla téměř do astronomických výšin, tak se ani přesto se polytechnická výuka na naší škole nezastavila. Děti z „Vodňanky“ se v rámci polytechnického vzdělávání v předmětu technicko-pěstitelských praktik v 7. a 8. třídě seznamují s pracovními technikami a postupy, například při zpracování kovu, umělé hmoty či dřeva.
Posledním výrobkem malých „truhlářů“ bylo zhotovení němého sluhy, na kterém děti pracovaly 10 vyučovacích hodin. Při jeho výrobě musely nejenom přesně měřit a rýsovat, ale i rovně řezat. Což jak mnozí žáci zjistili není jednoduché. Po nařezání dílů, jejich opracování, následné montáži a ošetření dřeva si každý domů odnesl svůj vlastnoruční výrobek, na který mohl být právem hrdý.
PaedDr. Jaroslav Pangl
učitel