Branný den pro žáky 6. ročníků

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 naši žáci absolvovali tzv. branný den, kde prověřili své týmové schopnosti. Během akce, která začínala střelbou ze vzduchovky v prostoru bývalé střelnice, se museli co nejrychleji přesouvat na jednotlivá stanoviště, plnit zadané úkoly a dopravit se až do cíle v Kahově, kde na ně čekalo v bývalém vojenském prostoru malé občerstvení. Na jednotlivých pozicích řešili úkoly z oblasti topografie, otázky spojené s kyberšikanou, snažili se identifikovat pachatele, absolvovali simulaci poskytnutí první pomoci ve stresových podmínkách, posléze házeli granátem, s policií ČR řešili kvíz s dopravními značkami, poté přenášeli pneumatiky či šplhali po laně. Po společné svačince a oddechu jsme se z příjemné pěší procházky z lesa vrátili opět do školy, kde už na nás čekal oběd.