Výsledky voleb do Školské rady

Vážení rodiče,
ve volbách do školské rady byli dne 16. října 2023 zvoleni na další období tito kandidáti za zákonné zástupce našich žáků. 

Fialová Hana
Tomsová Jitka

Zvoleným zástupcům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.