Laboratorní práce – filtrace vody

Předmětem druhé laboratorní práce byla separace-oddělování složek směsí a to filtrace. Všichni si prakticky vyzkoušeli oddělování složek směsí za pomocí této jednoduché, ale účinné metody.