Zájmové útvary byly podpořeny z programové dotace Jihočeského kraje

Oblíbené kroužky školní družiny byly díky grantu z Jihočeského kraje v letošním roce vybaveny moderními pomůckami. Děti tak mají ke svému bádání a tvoření k dispozici nové stavebnice, badatelskou sestavu, průzkumnický kompas a mnoho nových pomůcek pro kreativní vyrábění dekorací a ozdob, které jsou následně vystaveny ve školní budově.